Мене звати Наталiя Романiв. Я лiцензований гiд i провiдник по Варшавi.

Я часто подорожую, бачила багато красивих мiсць, весь час вiдкриваю для себе новi краiни, незвичнi мiста, знайомлюсь з людьми, якi проживають там i творять iсторiю.

Я бачила багато красивих мiст.Своiй оригiнальностi  вони завдячують або особливим  мiсцем на картi,  або людям, якi пов’язанi з цим мiсцем.

Я закохана в такi старi мiста як Львiв, Вiльнюс, Кракiв, Познань, Перемишель, Хелм. Мiста, якi на протязi столiть залишаться любов’ю Речi Посполитоi.

Бiше 10 рокiв я проживаю в Варшавi. Варшава здивувала мене своiми iсторичними цiнностями.

Не дивлячись на подii II свiтовоi вiйни,  багато мiсць, будинкiв, вулиць зберегли свою вроду i  свою iсторiю.

Пiд час II свiтовоi вiйни Варшава була обречена Гiтлером на знищення. Його полiтика голосила: „Не мае народу, який би жив довше нiж його культура… Заберiть народовi його пам’ять про минуле, а в другому поколiннi вiн перестане бути народом”.

Iсторiя сучасноi Европи не знае iншого мiста- столицi, яке було би так зруйноване окупантом. Це мiсто, яке народилося з руiн, весь час притягуе туристiв, вражае не тiльки своею  icторiею , але i гармонiею i красою.

Я запрошую Вас, Дорогi Гостi, на прогулянку мiстом. Постараюсь показати Вам незвичнi мiстя Варшави i приблизити iсторiю цього дивовижного  мiста.