Королiвський Замок- це символ „святоi любовi до Батькiвщини”


На свiтi е багато споруд, будинкiв, якi мають багатi та цiннi iнтер’ери. Але небагато е мiсць де вiдчуваеться звязок з iсторiею, таемницi i секрети  культури  i самовiдданiсть народу.

Королiвський Замок- це одна iз найцiннiших пам’яток польськоi  iсторii i культури. Замок в Варшавi –це „ Замок Його Величества Короля i Речi  Посполитоi”, власнiсть Держави i символ Польщi.

Замок в Варшавi- це спочатку замок князiв з династii Пястiв, потiм королiвський замок Ягелонiв i Вазiв, Яна III Собеського i Станiслава Августа. Замок був свiдком рiзних  iсторичних подiй. З  замком пов’язанi дii чотирьохлiтнього сейму, боротьба полiтичних партiй, прийняття Конституцii 3  Травня 1791 року, першого в сучаснiй Европi головного закону, який встановив нову форму влади-конституцiйну монархiю.

В Королiвському  Замку були прийнятi  внутрiшнi реформи,  створена Комiсiя Нацiональноi Освiти- перше мiнicтерство освiти  в Европi. Було прийняте рiшення про заснування  Рицарськоi школи.

В Королiвському  Замку знаходиться  урна з серцем Тадеуша Костюшки. В 1927 роцi серце Костюшки привезли з Швейцарii i помiстили в каплицi в В Королiвському  Замку. Пiд час II свiтовоi вiйни релiквiю переховували в пiдземеллях Собору святого Йоана Хрестителя.

Ось власне для того Королiвський Замок був для Гiтлера головною метою знищення: „Не мае народу, який жив би довше нiж його культура… Заберiть народу його минуле, iсторiю i культуру,а в другому поколiннi вiн перестане бути народом”.

На початку II свiтовоi вiйни фашисти замiнували Замок, а згодом висадили його в повiтря.

Але не вдалося Гiтлеру забрати народовi „минулого  i iсторii»

В сiчнi 1971 року був заснований  комiтет Вiдбудови Замку. Ми не можемо порахувати скiльки людей внесло свою лепту, кидаючи грошi в шкатулку. Шкатулку з Замковоi площi опорожнювали десятки разiв.  Кожна шкатулка мала приблизно 700 кг грошей.

„Кришталевий маяк”  мандрував по всiй Польщi, збирав великi суми грошей. Шкатулку передавали з одного пiдприемства  другому. За кордоном працювало 23 Комiтети Вiдбудови Замку.

В 1984 роцi Замок знову вiдкритий для вiдвiдувачiв.

Запрошую Вас , Дорогi Гостi, на екскурсiю. Я покажу Вам вiдомi картини Каналетта, Марчело Бачареллi, фрески Яна  Богумила Плерша, скульптурнi  алегорii Андре Лебрена  i Джакомо Мональдi. Розповiм Вам цiкавi iсторii та легенди звязанi з Замком.

Запрошую!

 Час  екскурсii 1.5 години.

 

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.