Zamek Królewski – symbol „świętej miłości kochanej ojczyzny”
Są na świecie budynki zabytkowe, posiadające bogatsze i cenniejsze wyposażenia. Ale niewiele jest miejsc gdzie tak wyczuwa się więź z historią, tajemnicę pamiątek przeszłości, tajemnicę kultury i poświęcenie narodu.

Zamek Królewski- jeden z najcenniejszych pomników  historycznych Warszawy. Zamek warszawski- to „zamek Jego Królewskiej Mości  i Rzeczypospolitej, „własność Państwa i symbol Państwa Polskiego.

Zamek warszawski-najpierw zamek książęcy Piastów mazowieckich, potem zamek królewski Jagiellonów i Wazów, Jana III i Stanisława Augusta. Był świadkiem licznych historycznych wydarzeń.

Z Zamkiem związane dzieje Sejmu Czteroletniego. Od potajemnych narad wstępnych, przez debaty poselskie i narady senatorów, aż do ustalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku, uważanej za  polską „bezkrwawą rewolucję”.

Na Zamku postały najśmielsze inicjatywy polskiego Oświecenia: Szkoła Rycerstwa, Teatr Narodowy, Komisja Edukacji Narodowej. W zamku spoczywa serce Tadeusza Kościuszki. Kasetę z sercem Kościuszki , „przyjaciela wolności”, w 1927roku uroczyście przywieziono ze Szwajcarii i umieszczono w kaplicy królewskiej na Zamku. W pierwszych dniach września 1939 roku relikwię narodową ukryto w katedrze św. Jana gdzie przetrwała okupację i zniszczenia Warszawy 1944 roku.

Dlatego właśnie Zamek warszawski został skazany na zagładę przez Hitlera;” Nie ma narodu, który by żył dłużej niż  jego kultura… .Odbierzcie narodowi pamiątki jego przeszłości, a w drugim pokoleniu przestanie być narodem”.

Zamek Królewski legł w gruzach( ocalały gotyckie i renesansowe piwnice oraz kilka fragmentów zabudowy).

Ale nie udało się „odebrać narodowi pamiątki jego przeszłości”. W styczniu 1971 roku powstaje Komitet Odbudowy Zamku. Nie dowiemy się ile osób dało swój serdeczny wkład wrzucając pieniądze do skarbonek.

Skarbonkę z placu Zamkowego opróżniano dziesiątki razy. A bywało w niej za każdym razem blisko700 kg pieniędzy. Słynna „ kryształowa latarnia”, wędrująca po całej Polsce, zebrała ogromne sumy. Skarbonkę przekazywano z zakładu do zakładu pracy. Poza granicami kraju zarejestrowano 23 Komitety Odbudowy Zamku. Faktycznie działało ich ponad 80.

Międzynarodowe grono ekspertów UNESCO, uznając heroiczny i bezprzykładny dowód czci polskiego społeczeństwa dla dzieła minionych pokoleń, 2 września 1981 roku wpisało Stare Miasto  oraz Zamek Królewski na listę Pomników Dziedzictwa Światowego.

Zapraszam Państwa na  zwiedzanie   Zamku . Pokaże Państwu   znakomite obrazy i malowidła M. Bacciarellego,  Canaletta,  J.B. Plerscha,  rzeźby J. Monaldiego i A. Le Bruna, zapoznam z cennymi dziełami sztuki i opowiem tajemnicy i ciekawe historie związane z Zamkiem

 

Czas zwiedzania Zamku Królewskiego 1,5  godziny

 

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.